ΜΕ τους ανθρώπους – όχι ΓΙΑ αυτούς!

Το “One Happy Family” είναι ένα κοινοτικό κέντρο στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Η Λέσβος, λόγω της κοντινής απόστασης από την Τουρκία, αποτελεί σημαντικό σημείο προορισμού για τους ανθρώπους που φεύγουν από τους πολέμους και τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Έργα μέσα στο OHF Λέσβου

Έργα στην Αθήνα